algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Amanda van Loon, handelt onder de naam: By Aman Fotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van By Aman Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website:  www.byamanfotografie.com
Telefoon : +31 (0)6 24855456
Kvk : 62675001
BTW :  NL001928534B59

Bij het aangaan van een samenwerking met By Aman Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Locaties

Amanda van Loon heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn (behalve de studio) geen binnenlocaties tot haar beschikking. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding boven de 15 km vanaf de studio van By Aman Fotografie (a 0,39 per km).

Levering fotomateriaal

De beeldselectie van alle reportages wordt door By Aman Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Amanda bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor By Aman Fotografie typerende wijze van bewerken. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album. De bestanden worden aangeleverd op de hoogste mogelijke resolutie in .jpg format.

De bewerkte foto’s worden in lage resolutie, binnen drie weken na de shootdatum geleverd in een online galerij, tenzij anders is overeengekomen. In deze galerij kan worden aangegevens middels het selecteren van favorieten welke foto’s men wenst te ontvangen. Als dit meer bestanden zijn dan vooraf afgesproken, worden de afbeeldingen verzonden wanneer de aanvullende factuur is ontvangen door By Aman Fotografie.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Algemeen:
Foto’s mogen niet naar eigen inzicht van de geportretteerde worden bewerkt, bijgesneden of met een filter online worden geplaatst.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: By Aman Fotografie (www.byamanfotografie.nl). Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor By Aman Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho  (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht :

Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
–      Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door By Aman Fotografie – www.byamanfotografie.nl

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door By Aman Fotografie online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media. By Aman Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar te maken.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden maximaal zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Album

Amanda van Loon maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden.  De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. Offerten m.b.t. albumprijzen of zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na opnamedatum geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

By Aman werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. By Aman is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klantKlant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

by Aman fotografie raadt aan bij de goedkopere drukcentrales weg te blijven, indien klant zelf producten besteld van  de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct. 

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Wijze van betalen

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de shootdatum verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk de dag voor de shoot plaats vind op de rekening van By Aman Fotografie te staan. Indien dit niet mogelijk is kan er contact op de dag zelf worden afgerekend. Extra bestellingen bijvoorbeeld afbeeldingen en hoge resolutiebestanden worden geleverd wanneer de aanvullende factuur is voldaan.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen.

Amanda van Loon  Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. By Aman Fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding. Amanda van Loon is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Minishoot:

Minishoots zijn alleen te boeken wanneer er boekingen worden opengesteld via de website en bij bepaalde thema’s. Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

  • per shoot kunnen er maximaal 2 kinderen deelnemen. Mochten er meerdere kinderen op de foto willen, dan kunnen er meerdere shoots achter elkaar geboekt worden. Wanneer er meer kinderen dan besproken verschijnen op de shoot, behoudt by Aman Fotografie zich het recht voor de shoot te annuleren zonder teruggaaf van betaling
  • De shoot wordt in zijn geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen worden overgedragen op iemand anders, maar kunnen in zijn geheel niet geannuleerd worden. Kosten minishoot zijn in geval van annulering 100%, dit doordat de minishoots pas kort voor organisatie worden in gepland.
  • Bij slecht weer zal de shoot in overleg worden verzet. 
  • De locatie zal in en om Geldermalsen zijn, uiterlijk 3 dagen voor de shoot aanvangt ontvangt u bericht met alle informatie.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

  1. Amanda van Loon stelt een andere datum voor.
  2. Indien dit niet mogelijk is (bij bruiloften) stelt Amanda van Loon een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter By Aman Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.
  3. U heeft het recht het contract te ontbinden.
  4. Voor minishoots gelden aparte voorwaarden, zie onder minishoots.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst. Indien in een uitzonderlijk geval overeenstemming wordt bereikt van annulering op verzoek van de klant, is een percentage van het overeengekomen bedrag verschuldigd met een minimum van 25%. 

Privacy en persoonsgegevens

By Aman Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Disclaimer

By Aman Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. By Aman Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door By Aman Fotografie en haar personeel.